Breaking News

Odiseea Tezaurului României la Moscova (I)


   C-tin C. Giurescu a fost un valoros istoric, dar care a lăsat în urmă un fiu colaboraţionist indirect al Moscovei, unul ce minte greţos la tv. Vorbind despre tezaurul României trimis la Moscova, spunea că el "a fost garantat de Anglia, Franta şi Rusia". Nimic mai fals! Tezaurul a plecat în două etape: întâi tezaurul Coroanei şi alte valori, dar puţine şi abia în al doilea transport, partea mare a Tezaurului de stat, arhive, valori, bani şi devize, dar şi tot ce strânsese Muntele de Pietate. Mauriciu Blank (proprietarul "Marmorosh-Blank") a insistat ca valorile, atât cele din primul transport, cât şi următoarele, să nu fie trimise la Moscova, pentru că acolo stabilitatea politică dispăruse, iar ţarul nu mai avea nici o putere de decizie. Tot el a propus Londra, ca loc de păstrare a Tezaurului, angajându-se să se ocupe el de tratative. I s-a obiectat că suntem în război cu Anglia (cu nemţii am început să ne luptăm doar din august 1916), dar el a spus că onoarea englezilor e mai presus de orice îndoială.

   Cu toate astea, Nicolae Titulescu a trimis valorile în Rusia, deşi la Moscova se schimba conducerea aproape lunar, iar la Kremlin, locul unde era depozitată prima parte a Tezaurului, se schimbau săptămânal responsabilii. După război, ceva s-a întors din Tezaur, ca urmare a tratativelor pe care le-au purtat cu noua putere sovietică, cei împuterniciţi de Ferdinand, colonelul Boyd, unul dintre amanţii reginei Maria şi un finlandez al cărui nume îmi scapă. Cei doi erau şi cei care se ocupaseră de însoţirea Tezaurului la Moscova. În scriptele noastre nu figurează că s-ar fi întors ceva, dar in cele sovietice figurează plecarea unor valori. Cum cei doi au fost decoraţi ulterior, gândul ne zboară la tezaurul Coroanei, care nu avea de ce să figureze undeva, dacă se întorcea.

   Cred că avem voie să ne punem întrebarea, dacă acel tezaur nu s-a întors în proprietatea Coroanei, atunci de unde valorile pe care le-a luat întâi Carol al II-lea, după abdicare şi, fireşte, cum de a mai vândut Mihai tablourile de El Greco ce-i aparţinuseră lui Carol I? Alea şi încă 42 de lucrări de artă, de ce nu sunt la Moscova? Nu sunt valoroase? Păi Coroana României deţinea cea mai mare colecţie de El Greco din lume, după cea din Spania. Lăsaţi... nu vă treziţi, ci dormiţi în continuare, pe susurul lin al poveştilor staliniste. Un lucru e clar: tezaurul României, urmare a tranzacţiei din 1928, e pierdut definitiv. (Va urma)

Niciun comentariu